Mời tham gia chương trình Quy tắc sự kiện

Lượng người mời
--
Tổng chiết khấu (ước tính)
Hệ thống sẽ tính tổng chiếu khấu của ngày hôm trước vào sáng sớm mỗi ngày và chuyển đổi thành giá BTC trong ngày. Do sự biến động về giá của tài sản kỹ thuật số, việc chuyển đổi giữa số liệu và dữ liệu giao dịch vẫn tồn tại lỗi, nên thông tin này chỉ để tham khảo.
Phương thức chia sẻ của tôi
3
Poster chuyên dụng mã mời
Mạng xã hội