Phí thủ tục giao dịch>Chi tiết nhiều hơn
Chi tiết nhiều hơn
Các cấp phí:
Theo khối lượng giao dịch tích lũy trong 30 ngày gần nhất của người dùng (chuyển đổi thành BTC), nhiều mức chiết khấu theo cấp bậc, khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian càng lớn, mức chiết khấu tương ứng càng lớn.
Thuyết minh quy tắc tính toán các cấp phí:
1. Tính toán khối lượng giao dịch tích lũy mỗi ngày của người dùng (chuyển đổi thành BTC), sau đó cộng thêm khối lượng giao dịch tích lũy trong 30 ngày gần nhất;
2. Vào lúc 0:00 mỗi ngày sẽ tính toán tổng lượng giao dịch 30 ngày gần nhất (chuyển đổi thành BTC) , làm tiêu chuẩn tính toán cho mức chiết khấu các cấp phí;
3. Vào 02:00 mỗi ngày, các cấp phí chiết khấu được tự động cập nhật. Người dùng Foreground có thể tra vấn.
4. Ví dụ: Mức phí từ 2:00:00 vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 đến 1:59:59 vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 được xác định bằng số lượng BTC được chuyển đổi từ tổng lượng giao dịch trong khoảng thời gian 0:00:00 vào ngày 29 tháng 9 năm 2018 đến 23:59:59 ngày 28 tháng 10 năm 2018.
Chú thích:
1:Mức phí theo từng cấp thích hợp cho tất cả người dùng giao dịch.
2: Chúng tôi sẽ điều chỉnh theo các chiến lược vận hành.
Nhắc nhở:
1. Maker là gì?
(1) Maker là lệnh giới hạn bạn đặt không được thực hiện và các lệnh giao dịch hiện tại và đang chờ để trong sổ lệnh để được thực hiện.
(2) Khi lệnh chờ của người khác chủ động thành giao với lệnh chờ mà bạn thực hiện, bạn sẽ thanh toán chi phí thủ tục giao dịch của lệnh (vui lòng chú ý khi lệnh giới hạn của người khác thành giao với lệnh giới hạn của bạn, mà thời gian thực hiện lệnh lại sớm hơn bạn, bạn sẽ thanh toán phí nuốt lệnh).
2. Taker là gì?
(1)Nuốt lệnh (taker) là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường mà bạn thực hiện thành giao trực tiếp với lệnh hiện tại;
(2) Khi lệnh chờ của người khác chủ động thành giao với lệnh chờ mà bạn thực hiện, bạn sẽ thanh toán chi phí thủ tục giao dịch của lệnh.
3. Nhận phí thủ tục như thế nào?
(1) Phí thủ tục giao dịch sẽ được trừ từ trong tổng mức giao dịch của bạn. Nếu sau khi thành giao nhận được tài sản Bitcoin, thì thanh toán phí thủ tục giao dịch Bitcoin.
(2) Nếu giao dịch chưa hoàn thành bạn đã xoá đơn, thì phần bị nuốt lệnh không thu phí thủ tục giao dịch.